מערכת שעות

ראשוןרביעיחמישי
מתחילים-בינוניים
19:30-20:30
בינוניים
19:45-21:00
בסיס
20:00-21:00
קבוצת בסיס חדשה!
20:30-21:30
מתקדמים
21:30-23:00
מתחילים בינוניים
21:00-22:00
מתקדמים-בינוניים טכניקה
21:30-23:00

Print This Page Print This Page